Ett marint konsultnätverk

REDARSERVICE.SE är ett marint konsultnätverk som assisterar mindre
rederier med teknisk, operativ och administrativ kompetens.

Vi erbjuder

Stöd i daglig drift

Anskaffningsstöd

Ordning och reda

Teknisk, operativ och administrativ
kompetens för mindre rederier

REDARSERVICE.SE är ett marint konsultnätverk som bistår mindre rederier med teknisk, operativ och administrativ kompetens. Nätverket består av etablerade företag med personer som har lång erfarenhet från ledande befattningar inom rederi-, varvs-och skeppsteknisk industri samt från ombordbefattningar.

Vår styrka är praktisk operativ erfarenhet varvat med spetskompetens inom ISM, maskin, regelverk, konstruktion, beräkningar och teknisk dokumentation.

Genom vårt samarbete med AM System så tillhandahåller vi ett underhållssystem anpassat för det mindre rederiets behov. Underhållssystemet är kvalitetssäkrat och uppfyller Transportstyrelsens krav.

Genom vår långa erfarenhet från såväl rederi som varvsnäringen besitter vi en unik kompetens som kan komma dig till nytta i din dagliga verksamhet. Vi har valt att dela upp våra tjänster i tre huvudområden: Stöd i daglig drift, Anskaffningsstöd och ”Ordning och reda”.

Hittar du inte det område som du behöver hjälp med? – Kontakta oss så ser vi om vi kan hjälpa till.

Stöd i daglig drift

Vi hjälper er med:
- Tekniskt management.
- Kontakter med Transportstyrelsen och andra myndigheter.
- Inspektion och uppföljning av utförda arbeten.
- Analys av regelverk och sortera ut vad som är tillämpligt för just ert fartyg.
- Vägningar och stabilitetsutredningar.
- Besiktningar och utredning av försäkringsskador avseende kasko och P&I.
- Kvalitets- och leveransuppföljning av operatörer och leverantörer.

Anskaffningsstöd

Vi hjälper er med:
- Specifikationer och upphandlingsunderlag för varvstjänster.
- Analys av förfrågansunderlag.
- Bedömning och "short-listing" av leverantörer.
- Offertutvärderingar utifrån såväl ett tekniskt som ekonomiskt perspektiv.
- Projektledning och inspektion på varv vid ombyggnad och nybyggnad.
- Tekniska utredningar och analyser.

Ordning och reda

Vi hjälper er med:
- Implementering av underhålls- och egenkontrollsystem
- Implementering av avvikelsesystem.
- Implementering av ISM-system, inklusive auditeringar.
- Framtagning av checklistor och utbildningsmanualer.
- Utbildning i säkerhetsarbete och säkerhetsövningar.
- Implementering av systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.
- Miljöinventeringar och uppföljning av miljöledningssystem
- Digital lagring och hantering av fartygsdokumentation

Johan Edvardsson

C Marine AB

Fredrik Åkerman

C Marine AB

Mats Hjortberg

Utvecklings AB Coriolis

Roger Karlsson

RKA Marine AB

Uno Nilsson

Mr:O Design AB

Niclas Kling

Poseidon Konsult AB